Služby pro děti

Spolek RYBKA - Tábor, z. s. poskytuje dětem (do šestnácti let) s mentálním a kombinovaným postižením tzv. doplňkové sociální služby, nedefinované v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Spolek pomáhá při výchově, vzdělávání a smysluplném využívaní jejich volného času. Zajišťuje terapie (canisterapii, hipoterapii), plavání v malém bazénu, ozdravné a rehabilitační pobyty, výlety a spolu s vyučujícími z MŠ a ZŠ Tábor, ČSA 925 zajišťuje některé zájmové kroužky se zaměřením na práci s keramickou hlínou a tvoření.

Většina aktivit je určena dětem z MŠ a ZŠ Tábor, ČSA 925.